7 juli 2020

Publieksonderzoek live concerten.

Gefinancierd door InJazz/BUMA cultuur en een aantal deelnemende podia, festivals en organisaties is er een publieksonderzoek gestart over live concerten en muziekbeleving in de 1,5 meter samenleving. Het onderzoek vraagt door op hoe live concerten momenteel worden beleefd, zowel in de 1,5 meter setting als via live streaming. Eerder onderzoek toonde onder andere aan dat ongeveer 70% fysiek cultuurbezoek mist en dat online cultuuraanbod wordt gezien als een aanvulling en niet als een alternatief voor fysiek bezoek. Je kunt de vragenlijst vinden onder de link Publieksonderzoek Live Concerten.

6 juli 2020

Jazz in Feerwerd ontvangt opnieuw subsidie van de Kunstraad Groningen.

De Kunstraad Groningen heeft opnieuw subsidie toegekend aan Jazz in Feerwerd voor de programmering in seizoen 2020/2021. De adviescommissie van deskundigen was ‘evenals vorig jaar van mening dat het gaat om een gedegen georganiseerde en inhoudelijk interessante en gevarieerde concertserie met aandacht voor lokaal talent, die een zinvolle aanvulling vormt op het aanbod in de regio’.

5 juni 2020

Concert Zilt (Ian Cleaver/Jasper Blom/Thomas Pol/Wouter Kühne) gaat door!

Volgens de nieuwe richtlijnen van de overheid kunnen er ook weer op een veilige manier concerten met blazers plaatsvinden! Dit betekent dat het concert van Zilt op 21 juni 2020, uiteraard met strikte naleving van de actuele veiligheidsmaatregelen, door zal gaan. Bij voldoende belangstelling wordt aansluitend een tweede concert georganiseerd. Zie voor meer informatie hierover op de evenementenpagina van Zilt.

29 mei 2020

Door de versoepeling van de coronamaatregelen zijn we blij dat er per 1 juni weer concerten gehouden kunnen worden, weliswaar met maximaal 30 toeschouwers op minimaal 1.5 meter afstand. 

Voor ons geplande concert op 7 juni door Ian Cleaver/Jasper Blom/Thomas Pol/Wouter Kühne (Zilt) hadden we reeds alles in stelling gebracht, maar door onduidelijkheden in de regelgeving hebben we dit concert voorlopig moeten verplaatsten naar 21 juni a.s.

Of dit concert op deze datum ook werkelijk door kan gaan, is afhankelijk van nog lopend onderzoek naar de impact van blaasmuziek in deze setting. We volgen dit op de voet en komen hopelijk binnenkort met een definitieve aankondiging.

Onze jazz- en improvisatiedag Jazz&ImproLokaal Feerwerd van 20 juni 2020 is verplaatst naar 26 juni 2021.  

26 april 2020

Het is nu een feit: door de afgelasting van alle vergunningsplichtige evenementen tot 1 september 2020 kan ook onze jazz- en improvisatiedag Jazz&ImproLokaal Feerwerd op 20 juni 2020 helaas niet doorgaan. We hebben besloten dit evenement een jaar uit te stellen naar juni 2021. Naar een geschikte datum in deze maand wordt nog gezocht en deze wordt binnenkort bekend gemaakt. Geweldig dat alle groepen hebben toegezegd aan het uitgestelde evenement te willen deelnemen!

8 april 2020

Het concert van Het Orgel Trio, dat gepland stond voor zondag 10 mei, is afgelast vanwege het coronavirus. We zijn blij dat we dit concert inmiddels hebben kunnen verplaatsen naar zondag 24 januari 2021.

Of het optreden van het Ian Cleaver/Jasper Blom Quartet op zondag 7 juni kan doorgaan is op dit moment nog onzeker. In het geval dat dit concert ook moet worden afgelast, zullen we eveneens proberen het te verplaatsen.

Al voor de coronacrisis zijn we druk bezig geweest met het organiseren van een lokale en regionale jazz- en improvisatiedag in Feerwerd: Jazz&ImproLokaal Feerwerd. Deze dag is gepland op 20 juni en het programma bestaat uit concerten door muzikanten uit de gemeente Westerkwartier en de omringende regio, inclusief de stad Groningen. Hiermee willen wij de jazz- en improvisatiemuziek uit onze eigen regio bevorderen. Wij realiseren ons ten volle dat ook dit evenement binnenkort kan worden ingehaald door het virus. Uiteraard houden wij u dan ook hiervan op de hoogte. 

We wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke periode, in het bijzonder ook alle musici die door deze crisis hun inkomsten sterk zien dalen. We hopen elkaar in betere tijden weer in goede gezondheid te kunnen ontmoeten.