jazz in feerwerd kerkje

Het middeleeuwse kerkje van Feerwerd

Feerwerd is een pittoresk dorpje in de provincie Groningen, gelegen tussen Garnwerd en Ezinge. Van oorsprong is Feerwerd een wierdedorp. De eerste vermelding dateert uit 820, waar een zekere Diederik een deel van zijn erfgoed Feerwerd (Federwerd) schenkt aan het klooster van Fulda, bij zijn intreding in Fulda. Diederik is de eerste graaf die wordt genoemd in het gebied tussen de Lauwers en Eems. Aangenomen wordt dat de oudste wierde al voor het begin van de jaartelling werd bewoond. Het gebied waarin Feerwerd ligt, Middag, werd in de vroege middeleeuwen bedijkt, het dorp kwam toen samen met Ezinge en Garnwerd op een schiereiland te liggen.

De Jacobuskerk stamt waarschijnlijk uit het einde van de 12e of het begin van de 13e eeuw. De toren stamt uit 1859. (bron wikipedia).