JASPER BLOM, SEAN FASCIANI, FELIX SCHLARMANN

19 mei 2019, Kerkje Feerwerd

PAUL VAN KEMENADE EN STEVKO BUSCH

7 april 2019, Kerkje Feerwerd

CONCERT QUARTZITE 4TET

3 maart 2019, Kerkje Feerwerd

CONCERT FRANS VERMEERSSEN TRIO

27 januari 2019, Kerkje Feerwerd